Mέχρι και 18 θεραπείες σε ψυχολόγο μέσω του ΓΕΣΥ

by Onoufrios Socratous

Την δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπευτικές συνεδρίες μέσω ψυχολόγου, προσφέρει το ΓΕΣΥ, νοουμένου ότι ο ασθενής παραπέμπεται στον ειδικό μέσω του  Προσωπικού η Ειδικού Ιατρού του.

Όπως αναφέρει το  ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας το Γενικό Σύστημα Υγείας, προστίθεται, καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών ανά διάγνωση και ανά δικαιούχο ανά έτος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα κάθε δικαιούχου να αλλάξει τον επαγγελματία υγείας στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, οι ενήλικες ασθενείς μπορούν να λάβουν μέχρι και 18 θεραπείες, ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι 24 θεραπείες τον χρόνο. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν συνδυαστικά όλες τις διαγνώσεις που καλύπτουν αυτές οι υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις ασθενών που ο κλινικός ψυχολόγος και ο ιατρός κρίνουν ότι χρήζουν περισσότερων θεραπειών, τότε θα πρέπει να υποβάλουν από κοινού αίτημα για μεγαλύτερο αριθμό θεραπειών το οποίο, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς, θα τυγχάνει αξιολόγησης από τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΥ, ο αριθμός θεραπειών που αποζημιώνει το ΓεΣΥ, ανάλογα με τη διάγνωση του δικαιούχου, αναγράφεται στους πίνακες των καλυπτόμενων διαγνώσεων. Τη δεδομένη στιγμή, το σύστημα πληροφορικής δεν περιορίζει τον αριθμό των παραπεμπτικών που μπορούν να εκδοθούν, παρά μόνο διευκρινίζει εάν το παραπεμπτικό έχει χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, εάν ένας ιατρός εκδώσει παραπεμπτικό σε ασθενή που έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων, το παραπεμπτικό δεν θα είναι έγκυρο και δεν θα αποζημιωθεί.

 

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο είδη παραπεμπτικών, το βραχυπρόθεσμο και το μεσοπρόθεσμο. Ένα βραχυπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 3 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Ένα μεσοπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 6 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Το κάθε παραπεμπτικό ισχύει για μια και μόνο διάγνωση.

Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων κάθε δικαιούχου σε Κλινικό Ψυχολόγο είναι πλέον διαθέσιμος μέσω του συστήματος πληροφορικής και αφορά στις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό πάροχο. Ο αριθμός επισκέψεων κάθε ασθενούς ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή του χρόνου. Οι θεραπείες που δικαιούται να λάβει ένας δικαιούχος στα πλαίσια του ΓεΣΥ υπολογίζονται από την αρχή του κάθε ημερολογιακού έτους.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν κατέχει ή δεν προσκομίσει παραπεμπτικό σε ισχύ τότε θεωρείται ότι λαμβάνει υπηρεσίες εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον δικαιούχο, ενημερώνοντάς τον από την αρχή για τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Το ίδιο ισχύει και τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

Στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου είναι και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση του ασθενούς, καθώς δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που συμφωνήθηκε. Στις περιπτώσεις που η κατάσταση του δικαιούχου είναι τέτοια η οποία χρήζει κατ’ οίκον φροντίδα, ο πάροχος θα πρέπει να σημειώσει αυτή την πληροφορία στις κλινικές σημειώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται χρήση μιας εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, τυχόν επισκέψεις κατ’ οίκον, πιθανό να περιλαμβάνουν επιπρόσθετη αποζημίωση εκτός πλαισίου ΓεΣΥ.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών τα σαββατοκύριακα, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν καθορίζει τις μέρες/ώρες εργασίας του εκάστοτε παρόχου. Παρόλα αυτά, οι απαιτήσεις είναι σημαντικό να έχουν εύλογη συνολική χρονική διάρκεια εντός της ίδιας ημέρας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.

Μία άλλη παράμετρος που προκύπτει, αναφέρει ο ΟΑΥ, είναι οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κλινικής ψυχολογίας μέσω ΓεΣΥ, σε νοσηλευτήρια μη συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ για ενδονοσοκομειακά περιστατικά. Στις περιπτώσεις ασθενούς που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ που δεν διαθέτει ούτε παραπεμπτικό για παροχή υπηρεσιών κλινικού ψυχολόγου, τότε ο πάροχος μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός πλαισίου ΓεΣΥ.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια νοσηλείας δικαιούχου σε νοσηλευτήριο συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, οι υπηρεσίες αυτές αποζημιώνονται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης DRG στο οποίο και περιλαμβάνονται.

You may also like

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία εμπειρία περιήγησης και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Αποδοχή Περισσότερα